dijous, 22 d’octubre del 2009

Autodescripció

A comunicació vam fer una activitat en que consistia en auto-descriure'ns, a partir d'aquí vam treure un seguit d'habilitats que van sortir en joc:

  • Escriure: Utilització d'un text descriptiu. Va haver molts processos; com pensar primer de quina manera el volies estructurar, si en redacció, en forma de guió etc. També molta gent acostuma a passar els seus treballs a net i moltes maneres més de dur-lo a terme.
  • Llegir: Hi ha molts tipus de lectura. el que vam realitzar a classe va ser fer una primera lectura cada ú per ell mateix. Un altre manera és quan els companys llegien en veu alta, el que llegia havia de tenir la preocupació que els altres el sentissin bé, l'entenguessin, entre altres coses.
  • Escoltar: Simplement es basa en estar atent a la lectura sense cap tipus de distraccions.
  • Parlar: En quant un company vol parlar, el més important serà demanar un torn de paraula, ja que si no fos així es podria montar un caos en la pròpia classe.

Com ha de ser el perfil d'un bon comunicador?

- Ha de parlar amb claredat, amb les respectives pauses, vocalitzant, gesticulant i pronunciant correctament, amb un to adient amb pujades i baixades, per així, captar encara més l'atenció del públic.
- Amb un text ben estructurat.
- Ha de ser coneixedor de la matèria i de l'audiència a part de tenir un bon coneixement del camp lèxic i semàntic de la llengua.
- Ha d'aportar al públic confiança i credibilitat.
- Que tingui un alt grau de convicció i persuasió.
- Ha de tenir un bon suport tècnic per a dur a terme una bona comunicació.

Marta Riera, Nerea Fulgencio, Laia Nieves, Anna Pulido, Zaida Diaz, Mireia Luque, Laura Rovira i Júlia.G Castells

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada